אודות יום הבחירה

אלפי צעירים וצעירות מהחברה החרדית ברחבי העולם, בוחרים באומץ רב לעזוב את כל מה שהכירו ולבחור בעצמם. צעירים אלו נחושים להשתלב בחברה הכללית, ומתמודדים עם אתגרים לא פשוטים ופערים עצומים כמעט בכל תחומי החיים. בישראל, כמו גם בשאר העולם האוכלוסיה הזאת "שקופה" – זאת למרות שהם מלאים במוטיבציה עצומה להצליח ולהשתלב – כמו כולם. 

מידי שנה, בתאריך 27.10, אלפים רבים ברחבי העולם מציינים את “יום הבחירה” – יום המודעות הבינלאומי ליוצאי החברה החרדית. היום נוסד בשנת 2021 במטרה להעלאת המודעות וציון הבחירה האמיצה של אלפי יוצאי ויוצאות לעזוב את החברה החרדית ולמצוא לעצמם דרך חדשה, משלהם בעולם הגדול. לצורך בשילוב אוכלוסיית היוצאים והיוצאות והפונטציאל העצום הטמון בהם. היום התקבל ונחגג ברחבי העולם – בארה"ב, אנגליה, גרמניה, אוסטרליה וכמובן, ישראל.  הצטרפו גם אתם.

אודות יוצאים לשינוי

'יוצאים לשינוי' הוקמה על ידי יוצאות ויוצאי החברה החרדית ולמען היוצאים. העמותה קמה מתוך הצורך לקחת את גורלנו בידינו ולהוביל את עתידה של התנועה החברתית ההולכת וצומחת של יוצאי ויוצאות החברה החרדית העושים את מסעם להשתלבות בחברה בישראל.

העמותה פועלת בשני מישורים מרכזיים התומכים זה בזה – במישור המדיניות והפיתוח, הנוגע לשינוי מדיניות מול גופי ממשל ומוסדות רשמיים (באקדמיה, בתעסוקה ובצבא), ע”י קידום מדיניות תומכת והשוואת זכויות עבור יוצאי ויוצאות החברה החרדית ועידוד מחקר ומודעות לתופעה, דרך אמצעי התקשורת. ובמישור האישי, הנוגע לסיוע פרטני – פתיחת שני מרכזי הכוון וקהילה ליוצאים וליוצאות, קיום פעילויות קהילתיות שונות (קורסים לימודיים, סדנאות ואירועי תרבות וקהילה), הפעלת שירותי הכוון (בתחום ההשכלה, התעסוקה ומיצוי זכויות) ועוד.

בפעילות העמותה אנו שמים דגש על סיוע ישיר של המדינה ומוסדות ציבוריים ליוצאי ויוצאות החברה החרדית, על מנת להקנות להם כלים, שיאפשרו להם להתקיים, ליצור, להתקדם ולחיות בכוחות עצמם. 

העמותה פועלת מזה כעשור.