אודות יום הבחירה

אלפי צעירות וצעירים מהחברה החרדית ברחבי העולם, בוחרים באומץ רב לעזוב את כל מה שהכירו ולבחור בעצמם. הם נחושים להשתלב בחברה הכללית, ומתמודדים עם אתגרים גדולים ופערים עצומים כמעט בכל תחומי החיים. בישראל, כמו גם בשאר מדינות העולם אוכלוסייה זו "שקופה" – זאת למרות שהם מלאים במוטיבציה עצומה להצליח ולהשתלב – כמו כולם. 

מדי שנה, בתאריך 27.10, אלפים רבים ברחבי העולם מציינים את “יום הבחירה” – יום המודעות הבינלאומי ליוצאות ויוצאי החברה החרדית. היום נוסד בשנת 2021 במטרה להעלות את המודעות ולציין את הבחירה האמיצה של אלפי היוצאות והיוצאים.
היום התקבל ונחגג ברחבי העולם – בארה"ב, אנגליה, גרמניה, אוסטרליה וכמובן, ישראל.  

בעקבות מלחמת חרבות ברזל, אירועי יום הבחירה לשנת 2023 בוטלו, שריינו ביומנים את יום הבחירה 2024 – 27.6. 

אודות יוצאים לשינוי

ארגון 'יוצאים לשינוי' הוקם על ידי יוצאות ויוצאי החברה החרדית ולמען היוצאים. הארגון קם מתוך הצורך לקחת את גורלנו בידינו ולהוביל את עתידה של התנועה החברתית ההולכת וצומחת של יוצאות ויוצאי החברה החרדית העושים את מסעם להשתלבות בחברה בישראל.

הארגון פועל להבטחת זכויות ליוצאי החברה החרדית, באמצעות פעילות מול קובעי מדיניות, פיתוח תוכניות והעלאת נושאים אלו למודעות הציבורית. הארגון דואג לסיוע לכל יוצא ויוצאת החברה החרדית ללא כל קשר ברמת דתיות או התניה אחרת.

ארגון 'יוצאים לשינוי' שם דגש על סיוע למדינה ולמוסדות ציבוריים בפיתוח והתאמת תוכניות ליוצאות והיוצאים, במטרה להקנות להם כלים שיאפשרו להם להתקיים, ליצור, להתקדם ולחיות בכוחות עצמם.

הארגון חוגג עשור לפעילותו בשנה זו, שנת 2023.